therealdesign

Konstföreläsningar under TKV´s 70-årsjubileum

Den 4 september kl 19 
Marie Anderson
Konsten i Tunnelbanan
Den 9 oktober kl 19 
Claes Moser
Täbykonstnären Eric Johansson
Den 13 november kl 19 
Gunnar Lindstedt
Samlarna och konstens miljonaffär
Mer om programmet finns under aktiviteter/föreläsnngar.

Täby konstvänner © 2012 | All rights reserved